Dòng sản phẩm

Khác

Khác

Đặc trưng
Sự miêu tả Mã số Độ nhớt (30 ℃) SC Các ứng dụng
Chất giải phóng formaldehyde --- 6 ~ 10 cps Hợp chất amin đặc biệt giải phóng mạnh fomanđehit.
Chất lỏng sửa chữa (Đối với bút) --- 30 ~ 50 cps / 25 ℃ Chất lỏng sửa chữa cho văn phòng phẩm.
Chất lỏng sửa chữa (Đối với bàn chải) --- 60 ~ 100 cps / 25 ℃
Keo chống rò rỉ 1150 600 ~ 1000 cps 53 ± 2% Ngăn chặn keo đi qua veneer gỗ sau khi ép nhiệt và để lại vết đen.
Keo giữ ẩm CH-606 300 ~ 500 cps 93 ± 2% Liên kết rất tốt đặc biệt đối với gỗ ẩm và dầu, hoặc ván tổ ong.
Keo giữ ẩm CH-606DW 10000 ~ 20000 cps 93 ± 2%

Loading...
Loading...
3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Môn lịch sử
      3Inquiry Cart